Co to jest kredyt konsumencki?

Na rynku finansowym mamy bardzo duży zakres różnych produktów, które można dopasować do indywidualnych potrzeb klientów. Tyczy się to nie tylko rachunków bankowych czy lokat, ale również produktów czy usług o charakterze kredytowym. Klienci, którzy chcą skorzystać ze wsparcia finansowego szukają ofert, które będą miały najniższe oprocentowanie. Nie będzie to dobra opcja, ponieważ niski procent to najczęściej inne ukryte opłaty. Klienci banku szukając opcji kredytowych często nie wiedzą na jakich podstawach produkty są przyznawane. Sam proces udzielania poznawany będzie dopiero w placówce. Dlatego też przed próbą pozyskania finansowego wsparcia warto sprawdzić jak kredyty funkcjonują.

Czym jest kredyt konsumencki?

Kredyt konsumencki jest regulowany ustawą, która ma określone kwestie dotyczące tego zobowiązania. Definicja określa go jako kredyt, który będzie udzielany konsumentowi przez kredytobiorcę. Kredyt będzie udzielany osobie fizycznej na cele prywatne przez firmę, która zajmuje się udzielaniem kredytów. Może to być instytucja bankowa, która takie produkty oferuje. Mamy różne rodzaje kredytów konsumenckich. Każdy z nich oczywiście chroniony prawnie. Do kredytów należą umowy najmu, leasingu, pożyczki, kredyty na zakup towaru czy usługi, kredyt odnawialny.

Osoba, która chce skorzystać z kredytu musi spełnić określone wymagania. Na pewno będzie także kwestia związana z ograniczeniem kwoty takiego zobowiązania jakie można zaciągnąć.

Jak wygląda umowa?

Kolejnym warunkiem będzie formalność to jest zawarcie umowy pisemnej. To obowiązkowy element narzucany nam przez prawo. Kredytodawca musi dostarczyć kontrakt w ciągu 7 dni. Umowa musi mieć kilka składników, by uznać ją za ważną. Dane osobowe obu stron, wysokość i termin spłaty zobowiązania, stopa oprocentowana rocznie, opłaty i prowizje oraz wszelkie inne koszty.

Kolejnymi ważnymi składnikami będą także informacje odnośnie kosztów przydzielenia kredytu. Powinny być tam wszystkie informacje związane z tym jakie koszty będą się pojawiać.

Kredyt konsumencki - jakie są obowiązki kredytodawcy?

Mamy wprost w ustawie opisane warunki związane z tym jak kredyt będzie przydzielany. Dotyczy to między innymi obowiązków kredytodawcy, który musi informować o wszystkich opłatach i tym jakie kwestie będą po stronie kredytobiorcy. Oczywiście to on również bada ewentualną zdolność i decyduje o tym czy kredyt można zaciągnąć.

Kredyt konsumencki - jakie prawa ma konsument?

Jeśli chodzi o kredyt konsumencki ustawa reguluje dokładnie prawa kredytobiorcy. Oczywiście ma ona prawo do wcześniejszej spłaty zobowiązania, ale może to nieść dodatkowe koszty w zależności od tego co znajduje się w umowie. Kredytobiorca ma również prawo bez podania przyczyny wypowiedzieć umowę w ciągu 14 dni od jej podpisania.

Autor

Ambitny Partner

redaktor portalu ambitnypartner.pl

Komentarze (0)
Zostaw komentarz